replica Rolex Rolex replica watch ,,Rozesmějme Česko" | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

,,Rozesmějme Česko"

Prezentační akce společnosti Colgate a Českého červeného kříže v léčebně v Bukovanech.
Děti i zaměstnanci léčebny děkují celému realizačnímu týmu za poutavou preventivní akci zaměřenou na správnou péči o zoubky.
S úctou si vážíme objemného materiálního daru pro naše malé pacienty, za který patří také velký dík! 
(foto: Alice Kratochvílová)

Aktuality
21. června 2022 / Zveme na akci, kterou pořádáme ve spolupráci s Věznicí Příbram. Program i začátek akce upřesníme. Předešlá návštěva, byla pro dětské i dospělé diváky opravdu velice vyjímečná, měli jsme totiž možnost…
Více
1. června 2022 / Spolupráce mezi DOL Bukovany a Věznicí Příbram. Rádi bychom poděkovali Věznici Příbram za pomoc při úpravě rozsáhlé zámecké zahrady, kterou využívá DOL při klimatoterapii a dalších venkovních…
Více
1. června 2020 / Svůj svátek si děti v DOL Bukovanech užily, čekaly na ně soutěžní disciplíny, které prověřily nejenom jejich fyzickou kondici, ale i jemnou motoriku a další dovednosti.         
Více
16. dubna 2020 / likonoce v léčebně. Co vše jsme v léčebně stihli připravit? Dekorace z keramiky, nabarvit vajíčka, uplést pomlázky - pro děti velký oříšek, upéct a ozdobit mazance i perníčky. Maminky si ještě stihly…
Více