replica Rolex Rolex replica watch 11. září 2016 / Návštěva pamětníků na zámku v Bukovanech | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

Návštěva pamětníků na zámku v Bukovanech

11. září 2016

Vzácná návštěva v léčebně na zámku v Bukovanech
   Dne 7.9.2015 naší léčebnu poctil svou návštěvou pan Luděk Sojka, který v letech 1933 zde byl  na ozdravném pobytu. O několik let později se znovu  jako mladík vrací na zámek v Bukovanech. Důvodem bylo povolání jeho tatínka pana Františka Sojky k řízení tohoto ozdravného zařízení pro děti v předválečném, válečném a poválečném období. Spolu s pamětníkem panem Hrudkou, který nás také navštívil, jsme se zaposlouchali do poutavého vyprávění o krásném dětství, o malebném místě zámku a okolí Bukovan, o nelehkých válečných časech a odvaze pana Františka Sojky, o životě dětí v ozdravovně a všedních i nevšedních událostech kolem tohoto místa. Děkujeme za velmi příjemnou a pro nás historicky poučnou návštěvu a přejeme panu Sojkovi a panu Hrudkovi pevné zdraví a stálou pohodu. Poděkování s přáním příjemných dnů patří i panu Petru Sojkovi, který z tohoto milého povídání pořídil fotografie.