replica Rolex Rolex replica watch 6. července 2016 / Rekonstrukce zámecké terasy | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

Rekonstrukce zámecké terasy

6. července 2016

      Dětská odborná léčebna Ch.G. Masarykové po dlouhá léta sídlí v romantickém zámku v Bukovanech u Příbrami. Každý, kdo sem zavítá, ať z rodičů léčených dětí nebo jiných návštěvníků, obdivují malebné prostředí léčebny a okolí Orlické přehrady. Jejich oči se také rozjasní při pohledu na zámek a rozlehlou zámeckou zahradu.
Je pravdou, že pokud navštívíte podobnou historickou památku kdekoliv v naší zemi, dýchne na vás tajemný vánek minulosti, který v sobě každá
z památek ukrývá.  Na druhou stranu mít takový zámek, bez princezny a pana krále, který může kdykoliv sáhnout do své bezedné pokladnice
a opravit co se mu zlíbí, je v dnešní době hodně náročné. Samotná údržba budovy zámku i s jeho okolím vyžaduje veliké úsilí. Na jedné straně začnete opravovat a ještě jste ani nedošli na stranu druhou …. a jste zase téměř na začátku. Díky zřizovateli léčebny Českému červenému kříži, partnerům léčebny a dotačním titulům, které se podařilo v minulosti získat, není naštěstí zámecký areál v žalostném stavu.
       V tomto roce byla poslední větší opravou rekonstrukce jižní zámecké terasy o rozloze cca 300 m2. Terasa byla postavena ve třicátých letech minulého století. Oprava velké plochy terasy včetně zábradlí a oprava s tím souvisejících podmáčených prostor nebyla jednoduchá a stála více než 550.000,- Kč. K naší radosti máme nyní krásně opravenou terasu, která bude v teplejších dnech opět sloužit pro odpočinek a relaxaci našim klientům a jejich rodičovským doprovodům.