replica Rolex Rolex replica watch 15. března 2016 / Jak na dotace? | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

Jak na dotace?

15. března 2016

Před několika lety nás zaujal tučný nadpis v médiích: ,,Snadná cesta k dotacím“ či ,,Dotace jsou na dohled, stačí si jen pro ně sáhnout“. Dotační propaganda splnila svůj úkol a nastartovala spousty zájemců včetně nás ke snaze v této dotační nabídce uspět. Byl vypracován katalog projektů všech nejdůležitějších potřeb léčebny, které by pomohly opravit budovy, zkrášlit blízké okolí a zvelebit ubytovací prostory a herny pro naše malé pacienty. 
Jak tedy na dotace ?
Pokud chcete získat dotaci, nesmíte být chudí. Například na zateplení budovy nebo výměnu oken je nutný k podání žádosti Průkaz energetické náročnosti budovy (energetický audit) a stavební projekt na jakoukoliv stavební změnu. Náklady na uvedená zpracování dle rozsahu
a zadání vám lezou do statisíců. Pokud se jedná o získání dotace s vyšším financováním, je navíc dobré spolupracovat s nějakým zkušeným zpracovatelem dotačních žádostí, který se vyzná ve složité administrativě a také ohlídá mnohdy složité dokladování požadovaných podkladů. Udělat i malou chybu, která znemožní čerpání peněz, není vůbec těžké a nikde žádné pochopení nenajdete. To jsou samozřejmě další náklady, které v případě úspěchu mohou být i předmětem financování. Záleží na podmínkách dotačního programu. V neposledním případě musíte mít finanční částku na povinnou spoluúčast k získanému dotačnímu titulu, která bývá také procentuálně rozdílná. S tímto zásadním problémem nám pomáhá náš zřizovatel Český červený kříž, který se navíc ve spolupráci s léčebnou zpracovatelsky zasloužil o podání žádostí k některým úspěšným, pro nás velmi potřebným dotacím.

Jaká je úspěšnost v získávání dotací?
    Za posledních osm let, tedy do roku 2015, jsme podali včetně pomoci zřizovatele a vlastníka budov Českého červeného kříže již 33 dotačních žádostí. Ze čtrnácti úspěšných dotačních titulů a nadačních fondů získala léčebna částku 10 496 375,- Kč.  Žádosti, které neuspěly, čítají bohužel vyšší číslo a to 17 188 958,-Kč.

Mnoho organizací vynakládá velké úsilí na přípravu nejzajímavějšího, nejoriginálnějšího, nejekologičtějšího projektu, který vždy zaručeně nasbírá mnoho bodů úspěšnosti a získá tak podporu komise. Pokud potřebujete pomoci hlavně s opravou fasád budov, krovů střech, krytiny, zastaralého odpadního a vodovodního potrubí a dalších potřebných stavebních výměn nutných k provozu, žádnou originalitou v projektu neoslníte. Prohlédnete pracně všechny dotační výzvy a až na pár výjimek menších dotací jinou podporu v požadovaném rozsahu nenajdete. Najdete zde ale mnoho titulů pro zřízení turistických tras a cyklotras, revitalizaci a úpravy zeleně, odbahnění rybníků a dalších, za což jsme samozřejmě také rádi.  Jen mám trochu obavu aby, až kolem nás pojedou za pár let krásnou krajinou cyklisté, nenašli smutný zámek jako z pohádky o Šípkové Růžence. 

Přejeme ať se daří všem, kdo žádají dotace, je co nejvíce čerpat.
Ať jsou k nám dotační úředníci nejen na Středočeském kraji shovívaví a nevyřazují nám žádost o dva inhalátory jen kvůli překlepu v datu realizace nákupu.  Vždyť přece chybovat je lidské. A pomáhat také!