replica Rolex Rolex replica watch 5. dubna 2017 / XXVI. Mezinárodní festival dětských pěveckých souborů | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

XXVI. Mezinárodní festival dětských pěveckých souborů

5. dubna 2017

Mnohdy se kolem nás dějí drobné události. Jsou téměř nepovšimnuty. Přitom přinášejí radost a užitek. A nejde přitom o náhlé hnutí mysli, udělat dobrý skutek pro někoho jiného. Bezesporu mezi takové patří setkání dětí. Ano – je jich mnoho a konají se s ušlechtilými cíli děti a mládež obohatit, dát prostor k přirozenému projevu a využít tak dobře volný čas. Tomu všemu odpovídá již 26. ročník Festivalu dětských pěveckých souborů. Koná se vždy v dubnu na „Střední škole při velvyslanectví Ruské federace v České republice. Tak tedy, letos 5.dubna se sešlo ve velkém sále školy několik stovek dětí a dospělých. Vystoupilo šest souborů. Vedle dětí z uvedené Ruské střední školy to byly mladí Bulhaři, děti navštěvující Rakouské, Francouzské a anglické lyceum a soubor dětí ze základní umělecké školy z Příbrami. Repertoár je vždy milým překvapením. Něco tradic a něco moderny. Někteří prezentovali svou národní kulturu a jiní se rozběhly  po světě. Jen pro informaci, Ruská střední škola při velvyslanectví  Ruské federace je k dispozici dětem diplomatů a pracovníkům firem v ČR a obdobně je tomu i v uvedených lyceech. Obecenstvo bylo vnímavé a umělo dát najevo svou radost a potěšení ze zpěvu dětí.

 

Sbormistři si vždy připraví nějaké překvapení. A proč to všechno? Ukázat se. Předvést se. Avšak nejen to. Výtěžek ze vstupného je za posledních deset let vždy předán do Dětské odborné léčebny Ch.G.Masarykové v Bukovanech na okrese Příbram. Letos si Bukovanští zástupci odnášeli 17.000,- korun. Celkem tato akce podpořila naše zařízení velmi slušnou částkou 139 350,-Kč.  

Ruská škola je místem přátelství, kde se setkávají přátelé a příznivci dětského sborového zpěvu.
Proto patří naším přátelům upřímné poděkování za dlouholetou organizaci mezinárodní kulturní akce s podporou a pomocí léčebně v Bukovanech!

Dr. Gábor Mészáros
vychovatel DOL Bukovany