replica Rolex Rolex replica watch 29. června 2017 / XI. Zámecká slavnost potěšila .... | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

XI. Zámecká slavnost potěšila ....

29. června 2017

XI. Zámecká slavnost v Dětské odborné léčebně potěšila děti i dospělé!  

      Opět je jeden příjemný den již minulostí.  Tradiční slavnost v zámeckém prostředí dětské léčebny připravila malým i velkým rozličnou kulturně - sportovně -zábavnou nabídku a pohodu a radost.  Neúnavný moderátor úspěšně rozháněl mraky a zval milým slovem na střídající se hudební, taneční, divadelní či šermířské vystoupení. Seznámil diváky s historií léčebny a obce Bukovany, která vedle dalších stálých partnerů slavnost každoročně podporuje.   Proto je na místě veliké poděkování nejen stálým partnerům ale i vystupujícím a předvádějícím, kteří bez nároku na odměnu na slavnosti rádi vystupují.  Vždyť jaká by to byla slavnost bez hudebníků, divadelníků, šermířů, mažoretek, tanečnic, dalších kumštýřů a lidiček co něco umí!

Nesmíme zapomenout  poděkovat  všem návštěvníkům, kteří si z velké nabídky v ten den konaných akcí, vybrali
právě výlet do Bukovan. Navíc dětem ještě přispěli do kasičky na jejich volnočasové aktivity. 

Přejeme všem krásné léto a báječnou dovolenou ve zdraví..... ať už budete kdekoliv.
 
     Václav Plecitý
     DOL Bukovany