replica Rolex Rolex replica watch 10. října 2017 / Tradiční ,,Běh hasičů do Svatohorských schodů" pomohl léčebně. | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

Tradiční ,,Běh hasičů do Svatohorských schodů" pomohl léčebně.

10. října 2017

Jsme potěšeni, že můžeme touto cestou poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Březové Hory, kteří věnovali léčebně finanční dar 4.000,-Kč z tradičního klání ,,Běhu hasičů do Svatohorských schodů 2017". Tento dar bude použit na zlepšení ubytovacích a herních prostor léčebny. 
Děkujeme a přejeme všem hasičům co nejméně výjezdů a hlavně kopec zdraví!