Tradiční ,,Běh hasičů do Svatohorských schodů" pomohl léčebně.

10. října 2017

Jsme potěšeni, že můžeme touto cestou poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Březové Hory, kteří věnovali léčebně finanční dar 4.000,-Kč z tradičního klání ,,Běhu hasičů do Svatohorských schodů 2017". Tento dar bude použit na zlepšení ubytovacích a herních prostor léčebny. 
Děkujeme a přejeme všem hasičům co nejméně výjezdů a hlavně kopec zdraví!