10. Příbramská svatohorská šalmaj podpořila léčebnu

29. října 2017

Jako v letech minulých i letos podpořila již 10. Příbramská svatohorská šalmaj léčebnu
v Bukovanech. Zastupitelé města Příbram schválili částku 50.000,- Kč, která na základě
Darovací smlouvy pomůže léčebně při obnově vybavení herny pro dětské pacienty. 
S úctou děkujeme za tento dar a přejeme této oblíbené akci která pomáhá potřebným dlouhý život.