replica Rolex Rolex replica watch 1. března 2018 / Akreditační obhajoba | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

Akreditační obhajoba

1. března 2018

Dětská odborná léčebna Ch.G. Masarykové již podruhé úspěšně obhájila získanou akreditaci.

28. února tohoto roku opět po třech letech navštívila Dětskou odbornou léčebnu Spojená akreditační komise o.p.s. (SAK). Ta, dle pravidelné periodiky, přijela přezkoumat dodržování standardů u poskytované zdravotní péče v souladu se získaným certifikátem z roku 2013. Závěrečná zpráva byla pro léčebnu pozitivní. Úspěšně jsme absolvovali akreditační šetření a splnili pro další tříleté období požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o.p.s. Současně jsme splnili požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s příslušnými ustanoveními o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tříčlenná hodnotící komise byla odborně i lidsky velmi vstřícná a v některých postupech nám poskytla potřebnou radu. I přesto, že drobné nedostatky byly odhaleny, vyšlo pro nás závěrečné bodové hodnocení velmi dobře. Tento zdravotnický ,,audit“ slouží k tomu, aby odhalil i slabší místa, které je poté třeba dle hodnotících standardů zlepšit. Zatím jsme jedno z mála zařízení svého druhu, které certifikát získalo. Důvodem k tomuto kroku v roce 2013 byla motivace zdravotních pojišťoven ve smyslu doporučení akreditovaného zařízení, které chce pro pacienta udělat krok vpřed. Bohužel zatím jsme ti kráčející my. Poděkování patří všem zaměstnancům léčebny za každodenní obětavou práci ve prospěch malých pacientů a jejich nasazení, které kladně hodnotila s pochvalou i akreditační komise.