replica Rolex Rolex replica watch 30. června 2018 / Více aktivit pro rodičovské doprovody a děti | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

Více aktivit pro rodičovské doprovody a děti

30. června 2018

     Od května tohoto roku mají rodiče, kteří doprovázejí u nás v léčebně své děti, možnost využít i vícero doplňkových aktivit. Ty mají za úkol zpříjemnit jejich pobyt i pomoci naplnit volný čas. Pro rodičovské doprovody nabízíme pohybové cvičení s prvky jógy, ve stejném čase se pak aktivizační pracovník věnuje jejich dětem prostřednictvím tvořivé činnosti, kde se vyrábí různé výrobky (výroba z papíru, z korálků, knoflíků, šití polštářků, apod.).  Výroby keramiky se mohou zúčastnit společně dospělí i děti. Tvořivá činnost přispívá k posilování jemné i hrubé motoriky, samostatnosti a samozřejmě i k rozvoji dětské fantazie. Další nabízenou aktivitou jsou venkovní hry pro děti - šipkovaná, hledání pokladu, sportovní soutěže a další. Nejen maminky mají o uvedené aktivity zájem a těší nás, že naší snahu zpříjemnit jejich pobyt kladně hodnotí.