replica Rolex Rolex replica watch 2. října 2018 / Poděkování SDH Březové Hory Příbram | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

Poděkování SDH Březové Hory Příbram

2. října 2018

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Březové Hory, kteří věnovali léčebně věcný dar - skládací židle pro děti - v hodnotě 4000,- Kč. Snahou léčebny je zřídit tvořivou hernu zaměřenou na keramickou a další ruční výrobu pro volnočasové aktivity dětí. Tento dar byl poskytnut z tradiční akce hasičů: ,,Běhu hasičů do Svatohorských schodů 2018". S úctou děkujeme a přejeme všem hasičkám a hasičům co nejméně vážných situací a pevné zdraví!