replica Rolex Rolex replica watch 11. prosince 2018 / „Radost dětem“ | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

„Radost dětem“

11. prosince 2018

       Posláním Dětské odborné léčebny Ch. G. Masarykové v Bukovanech je pomáhat nemocným dětem. Jako každé podobné neziskové zařízení si velice vážíme každé pomoci, která přispěje k radosti těm nejmenším. Při několika týdenním léčebném pobytu je důležitá každá pomoc či věc, která je potěší a zpříjemní jejich pobyt.

      Tímto úvodem bych chtěl navázat na opravdu ojedinělou akci, kterou ve prospěch dětí z léčebny  v Bukovanech připravili zaměstnanci příbramské věznice spolu s odsouzenými. Vše začalo na sklonku léta příjemnou návštěvou zástupců Věznice Příbram v našem zařízení. Zde jsme se k naší radosti dozvěděli, že mají v úmyslu podpořit léčebnu akcí, které dali název ,,Radost dětem“. Tím nastartovali ojedinělý projekt, do kterého se pustili zaměstnanci věznice i odsouzení se vší vervou. Ve spolupráci s odsouzenými bylo namalováno sedm velkých autorských obrazů s dětskou tématikou. Navíc každý obraz má svůj milý pohádkový příběh. Talentovaný malíř s pomocí dalších připravil působivé umělecké překvapení, které bude probouzet děti v jejich ubytovací části. Aby toho nebylo málo, uskutečnila se ještě sbírka věcných herních darů. Vyvrcholením této pečlivě připravované akce bylo pozvání zástupců léčebny 29. listopadu do Věznice Příbram. Zde jsme poprvé spatřili nemalou sbírku rozmanitých malých i velkých hraček, knih, stolních her, potřeb na malování, originálně poskládané papírové srdce a mnoho dalšího. Nezapomenutelnou součástí návštěvy byl profesionálně připravený kulturní program, připravený zaměstnanci věznice spolu s odsouzenými. Během poutavého programu byly postupně vystavovány obrazy a mezi příjemnou hudbou vyprávěn související příběh. Obdiv zasluhuje skvělá kapela s příjemným repertoárem, která přenesla na všechny zúčastněné radostnou a srdeční atmosféru, která nejen pohladila po duši ale i rozezpívala přítomné. Velmi potěšující bylo i zjištění, že odsouzení pod vedením vychovatelů a dalších zaměstnanců věznice jsou ochotni pomáhat tam, kde je potřeba.

       Závěrem jsou na místě slova chvály a upřímného poděkování nejen za přípravu akce samotné, ale i za všechny ty krásné dárky, které rozdají radost našim malým pacientům. Přeji všem, aby takových akcí, které lidi spojují pro dobrou věc, stále přibývalo. Na ten hřejivý pocit s nevšedním kulturním zážitkem budeme dlouho vzpomínat.

      Jménem Dětské odborné léčebny v Bukovanech a jménem svým, přeji všem partnerům co nejkrásnější prožití Vánočních svátků ve zdraví, spokojenosti a splněných přání. 

Václav Plecitý
Dětská odborná léčebna
Ch. G. Masarykové Bukovany