replica Rolex Rolex replica watch 19. února 2019 / ŠKODA navázala spolupráci s Českým červeným křížem | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

ŠKODA navázala spolupráci s Českým červeným křížem

19. února 2019

ŠKODA AUTO se stala novým partnerem Českého červeného kříže. Uzavřela memorandum o vzájemné spolupráci v jejím rámci poskytne mimořádnou podporu na pořízení 28 nových vozů formou operativního leasingu na 12 měsíců.  Partnerství potrvá 5 let a zapojí se do něj autorizovaní partneři značky ŠKODA ve všech regionech České republiky. Partnerství s Českým červeným křížem představuje další konkrétní počin značky ŠKODA v oblasti společenské odpovědnosti. Hlavním cílem spolupráce bude zajištění mobility pracovníků Českého červeného kříže při výkonu zdravotnických, záchranných a sociálních služeb. Státem uznaná humanitární společnost působí na celém území České republiky prostřednictvím svých pobočných oblastních spolků. Posláním Českého červeného kříže je předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, životy a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy. Český červený kříž je zřizovatelem Dětské odborné léčebny Ch.G. Masarykové v Bukovanech.