replica Rolex Rolex replica watch 30. květen 2016 / Nové inhalátory pro děti v léčebně | Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

Nové inhalátory pro děti v léčebně

30. květen 2016

 S úctou děkujeme Nadaci Preciosa, společnosti EPLcond a.s.
         a Ing. Václavu Náprstkovi za finanční příspěvek na nákup inhalátorů OMRON Ne-U17 s příslušenstvím pro  zvlhčování dolních i horních cest dýchacích a inhalaci lékových forem (TRN,ALG,ORL). Inhalátor využívá technologii Ultra Air - léčebné médium je vháněno proudem vzduchu, který vytváří ultrazvukový oscilátor přes vazební kapalinu. Inhalace jsou nezbytnou součástí každodenního léčebného programu.
V součinnosti s klimatoterapií blahodárně pomáhají  snížit  alergické reakce dětským pacientům v období největších potíží.