Statistika onemocnění

KLIMATICKÁ  LÉČBA  U DĚTÍ                 
      Klimatická léčba - název pochází z řeckého klima (podnebí) a therapeia (léčba). Je založená na mechanismu vyloučení škodlivých klimatických vlivů a na přítomnosti specifických faktorů prostředí působících příznivě na léčebný proces a zvyšování obranyschopnosti organismu. Klimatickou léčbu
u dětí spojenou s dalšími balneoterapeutickými postupy z oblasti fyzikální terapie, pohybové a dechové rehabilitace realizují dětské odborné léčebny respiračních (dýchacích) nemocí. V současnosti funguje v ČR 5 dětských odborných léčeben respiračních nemocí – mezi nimi Dětská léčebna v Bukovanech poskytující péči pacientům s opakovanými
a chronickými nemocemi dýchacích cest, alergikům–zejména astmatikům a dalším nemocným podle indikačního seznamu.
         Dle statistických zjištění je v současnosti na světě cca 150 milionů astmatiků, zejména v průmyslově rozvinutých zemích. Lze tedy oprávněně považovat průduškové astma  za civilizační nemoc. Podle údajů UZIS došlo v ČR v  průběhu posledních 18 let k vzestupu počtu dispenzarizovaných (sledovaných)  s chronickými respiračními nemocemi ve věku 0 - 14 let téměř na trojnásobek, ve věku 15 - 19 let téměř na pětinásobek, přičemž počet dispenzarizovaných s astmatem stoupl u dětí od  0 do 14 let na více než šestinásobek a u dorostu od 15 do 19 let na téměř desetinásobek.

                                                                   

                                                                   


Dispenzarizace pro nemoci dýchacích cest (na 100 000 obyvatel) - graf  1.,2. Dispenzarizace pro asthma bronchiale (na 100 000 obyvatel) - graf č.2

 
    Klimatická léčba má zásadní, bohužel dlouhodobě nedoceněnou roli v léčbě chronických respiračních onemocnění a tedy i bronchiálního astmatu. Dle výše uvedených tabulek pozorujeme trvalý vzestup incidence  astmatu a chronických respiračních onemocnění u dětí a dorostu za posledních 18 let v ČR. Tomu neodpovídá paralelní vzestup poskytování klimatické léčby kvůli nedostatečné informovanosti   veřejnosti     zdravotnické  i nezdravotnické z nezájmu těch, kteří mají informovat či jiných důvodů.  Efektivitu  klimatické  léčby  si  dovolujeme  prezentovat  v následujících  řádcích. Pacienti s opakovaným pobytem v DOL Bukovany.
(Výsledky získány retrospektivně dle údajů od rodičů. Nejsou zohledněny léky, pokud je pacienti  užívali)

 A – pacienti bez projevů základního onemocnění, pro které
        pobývali v léčebně a maximálně s 2 jinými chorobami za rok

 B – částečné snížení frekvence a intenzity potíží, ale 1 a vícekrát
        za rok projevy základního  onemocnění

 C – přechodné zlepšení a poté návrat k původnímu stavu  

 D – nezlepšení

                                                                       
MUDr. Jiří Láznička  
DOL Bukovany

Aktuality
7. září 2019 / Děkujeme skupině historického šermu ,,Rytíři Jedové chýše" za milou návštěvu léčebny. Děti si mohly prohlédnout starodávné zbraně, poutavě poslouchaly povídání o životě ve středověku a oblékaly se i…
Více
8. srpna 2019 / 8.8.2019 zavítala do Bukovan návštěva z Věznice Příbram. V této chvilce může čtenář zpozornět,… co se tady asi stalo? Naštěstí šlo o milou návštěvu, která přijela s celodenním programem potěšit děti…
Více
28. července 2019 / Pátek 28.6.2019 patřil v léčebně dětem a vzácným návštěvám. Přijelo divadlo ,,Standa a Vanda", které si opravdu děti užily. Jejich úžasné výchovné představení při kterém nechybí legrace, pohyb ani…
Více
19. června 2019 / Někdy se stává, že sen se stane skutečností. Tak tomu bylo i u přání pořídit dětským pacientům v rámci léčebného programu otužovací mlhoviště. Bohužel bez pomoci dobrých lidí by sen zůstal jen snem.…
Více