replica Rolex Rolex replica watch
imitation rolex usa inside the assemblage and also blend method, each associated link is good.
Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

Statistika onemocnění

KLIMATICKÁ  LÉČBA  U DĚTÍ                 
      Klimatická léčba - název pochází z řeckého klima (podnebí) a therapeia (léčba). Je založená na mechanismu vyloučení škodlivých klimatických vlivů a na přítomnosti specifických faktorů prostředí působících příznivě na léčebný proces a zvyšování obranyschopnosti organismu. Klimatickou léčbu
u dětí spojenou s dalšími balneoterapeutickými postupy z oblasti fyzikální terapie, pohybové a dechové rehabilitace realizují dětské odborné léčebny respiračních (dýchacích) nemocí. V současnosti funguje v ČR 5 dětských odborných léčeben respiračních nemocí – mezi nimi Dětská léčebna v Bukovanech poskytující péči pacientům s opakovanými
a chronickými nemocemi dýchacích cest, alergikům–zejména astmatikům a dalším nemocným podle indikačního seznamu.
         Dle statistických zjištění je v současnosti na světě cca 150 milionů astmatiků, zejména v průmyslově rozvinutých zemích. Lze tedy oprávněně považovat průduškové astma  za civilizační nemoc. Podle údajů UZIS došlo v ČR v  průběhu posledních 18 let k vzestupu počtu dispenzarizovaných (sledovaných)  s chronickými respiračními nemocemi ve věku 0 - 14 let téměř na trojnásobek, ve věku 15 - 19 let téměř na pětinásobek, přičemž počet dispenzarizovaných s astmatem stoupl u dětí od  0 do 14 let na více než šestinásobek a u dorostu od 15 do 19 let na téměř desetinásobek.

                                                                   

                                                                   


Dispenzarizace pro nemoci dýchacích cest (na 100 000 obyvatel) - graf  1.,2. Dispenzarizace pro asthma bronchiale (na 100 000 obyvatel) - graf č.2

 
    Klimatická léčba má zásadní, bohužel dlouhodobě nedoceněnou roli v léčbě chronických respiračních onemocnění a tedy i bronchiálního astmatu. Dle výše uvedených tabulek pozorujeme trvalý vzestup incidence  astmatu a chronických respiračních onemocnění u dětí a dorostu za posledních 18 let v ČR. Tomu neodpovídá paralelní vzestup poskytování klimatické léčby kvůli nedostatečné informovanosti   veřejnosti     zdravotnické  i nezdravotnické z nezájmu těch, kteří mají informovat či jiných důvodů.  Efektivitu  klimatické  léčby  si  dovolujeme  prezentovat  v následujících  řádcích. Pacienti s opakovaným pobytem v DOL Bukovany.
(Výsledky získány retrospektivně dle údajů od rodičů. Nejsou zohledněny léky, pokud je pacienti  užívali)

 A – pacienti bez projevů základního onemocnění, pro které
        pobývali v léčebně a maximálně s 2 jinými chorobami za rok

 B – částečné snížení frekvence a intenzity potíží, ale 1 a vícekrát
        za rok projevy základního  onemocnění

 C – přechodné zlepšení a poté návrat k původnímu stavu  

 D – nezlepšení

                                                                       
MUDr. Jiří Láznička  
DOL Bukovany

Aktuality
21. června 2022 / Zveme na akci, kterou pořádáme ve spolupráci s Věznicí Příbram. Program i začátek akce upřesníme. Předešlá návštěva, byla pro dětské i dospělé diváky opravdu velice vyjímečná, měli jsme totiž možnost…
Více
1. června 2022 / Spolupráce mezi DOL Bukovany a Věznicí Příbram. Rádi bychom poděkovali Věznici Příbram za pomoc při úpravě rozsáhlé zámecké zahrady, kterou využívá DOL při klimatoterapii a dalších venkovních…
Více
1. června 2020 / Svůj svátek si děti v DOL Bukovanech užily, čekaly na ně soutěžní disciplíny, které prověřily nejenom jejich fyzickou kondici, ale i jemnou motoriku a další dovednosti.         
Více
16. dubna 2020 / likonoce v léčebně. Co vše jsme v léčebně stihli připravit? Dekorace z keramiky, nabarvit vajíčka, uplést pomlázky - pro děti velký oříšek, upéct a ozdobit mazance i perníčky. Maminky si ještě stihly…
Více