replica Rolex Rolex replica watch Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

Léčba dětí v DOL z pohledu lékaře

Léčba dětí v Dětské odborné léčebně CH. G. Masarykové v Bukovanech.

- Děti a obezita -

touto diagnózou trpí bohužel rok od roku stále více dětí
Obezitu můžeme definovat jako poruchu energetické bilance při níž dochází k nadměrnému ukládání tukové tkáně v organismu. Příčiny obezity u dětí a mladistvých jsou v malém procentu důsledkem systémových onemocnění převážně nervového systému a systému žláz s vnitřní sekrecí. Daleko větší počet – uvádí se až 90 % - je však způsoben špatnou životosprávou, například přejídáním se, nadměrným příjmem sladkostí a současným nedostatkem pohybu dětí (internet, sledování TV apod.), který je příčinou nedostatečného výdeje přebytečných kalorií. Ke vzniku obezity mohou přispívat vlivy dědičné, rodinné zvyky i nepříznivé faktory působící na dítě v duševní oblasti – v rodině, ve škole, také stresové vlivy jako například šikana, nevhodná kritika a další vlivy vedoucí k pocitu fyzické a hlavně psychické odloučenosti od okolí, které vedou k tomu, že dítě hledá sebeuspokojení v přejídání. Propletenec těchto vlivů vede k tvorbě bludného kruhu, který je potřeba co nejdříve přetnout.
Je nutno připomenout, že obézní dítě není jen „vysmívaný tlusťoch“, ale vysoce potenciální nositel komplikací obezity v blízké i ve vzdálené budoucnosti jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, onemocnění kloubů v důsledku jejich nadměrného zatěžování nadváhou i poruchami orgánů prakticky celého těla vedoucími k zpackanému životu v dospělosti, k invaliditě a často k předčasnému úmrtí. Přitom stačí udělat často jen „ tak málo“ nebo pro někoho „ tak moc“ a předejít tomu.
Především si musíme uvědomit, že každé dítě je vedeno svými dospělými předky, kteří musí nutně dítě vést ke správnému stravování a dostatku pohybu. Děti se na rozdíl od některých dospělých hýbou rády, jen je třeba jim to umožnit. Podávání stravy od co nejdelší doby kojení po narození, přes stravu bohatou na bílkoviny dle správného poměru hlavních živin – bílkovin, cukrů a tuků v dětském věku – poměr se liší podle věku dítěte. Nadměrný přísun cukru nemusí být jen v pamlscích, ale v přílišném slazení tekutin od čaje přes různé přeslazené limonády, džusy, kofoly, apod. Samozřejmě ke správnému stravování patří i příjem vitamínů a dalších látek pomáhajících při ochraně proti nemocem. Denní rozdělení stravy do menších dávek je nejčastěji 5x denně pro prevenci obezity nezbytné.
V naší léčebně se zabýváme léčbou obézních dětí  již několik let s různými výsledky. Nepříznivě působí pobyt doma po návratu z léčebny. Ještě se nám nestalo, aby se dítě po roce vrátilo k opakovanému pobytu a minimálně si udrželo váhu odpovídající váze při předcházejícím propuštění. Přes osvětu rodičů a příbuzných se kterými přicházíme do kontaktu, jsou tito doma „příliš hodní“ na to, aby nechali dítě se „trápit“ nebo mají na starost důležitější věci, než zdraví svého dítěte. Naopak často se u nás během pobytu setkáváme s porozuměním samotných pacientů a s váhovými úbytky u všech obézních od několika kilogramů až po rekordmany s úbytkem váhy i okolo 10 Kg.
Délku pobytu v léčebně se snažíme udržet na osmi týdnech, což je maximum tolerované zdravotními pojišťovnami, přičemž sami bychom považovali za optimální až tříměsíční pobyt nebo opakování pobytu dvakrát ročně. U mnoha pacientů dochází po návratu domů k původním zvyklostem i proto, že se jim rodina dostatečně nevěnuje v podpoře návyků, které si v léčebně osvojili. Máme zkušenosti, že naprostá většina dětí nové stravovací návyky bez námitek a odporu dodržuje a s chutí poznává něco nového, což je pro děti typické.
Pro konkrétní dokumentaci uvádíme našeho „rekordmana“ ve věku mladšího dorostence, který absolvoval pobyt při němž dokázal zhubnout během 3 měsíců ze 162 Kg na 146 Kg – tedy přesně 16 Kg, načež po roce od propuštění při opětovném přijetí a zvážení na stejné váze dosáhl váhy 170 Kg – tedy přírůstek 24 Kg, navíc je nově v dispenzární péči kardiologa pro problémy s krevním tlakem.
Pobyt v léčebně je založen na racionální stravě, pohybu a léčebné tělesné výchově, dále školní výuce, pravidelném denním režimu a kontrole příjmu potravy i psychologickému působení personálu. Dietní jídelní lístek je dostatečně pestrý, viz níže, pohybové aktivity prakticky normální jako v běžném životě. Velkou výhodou je, že v obci není prodejna potravin, což znemožňuje „nelegální“ příjem sladkostí. Stravování je 5x – 6x denně, nejsou povoleny přídavky. Dávky potravin jsou vypočítány dietní sestrou přesně dle tabulek. Nikdo z pacientů si zatím nestěžoval kvůli nedostatku jídla, zejména pro účast na dalších aktivitách v kolektivu nemají děti čas myslet na plný žaludek. Pravidelné vážení a sledování hodnoty BMI, která nejobjektivněji zhodnocuje zejména u větších dětí správný tabulkový poměr tělesné váhy a výšky vzhledem k věku dítěte, odchylky od normy a odstraňování těchto odchylek korekcemi během pobytu.
Níže uvádíme vzorový týdenní jídelní lístek, jehož obměny jsou možné i doma a to dlouhodobě. Pohybová aktivita není nadměrná, ale přiměřená věku. Kromě obecných provádíme i některé rehabilitační procedury specifické pro pacienty s obezitou, protože hlavní náplní činnosti naší léčebny je léčba pacientů s opakovanými a chronickými nemocemi dýchacích cest u nichž jsou kromě obecných procedur i procedury specifické pro tato onemocnění.
Souhrnem můžeme uvést, že největším problémem dlouhodobého efektu naší léčby není nic, co by nebylo řešitelné v domácích podmínkách. Je třeba jen navázat na režim v léčebně, dítě podporovat za samostatnou aktivitu a dostatečně chválit, nechat ho sportovat nebo alespoň cvičit ve škole a mít program, aby co nejméně vysedávalo doma.
Vhodné je pravidelné vážení alespoň 1x týdně, kontrola využití kapesného a po roce pobyt u nás zopakovat, abychom dětem občerstvili zapomenuté věci ze životosprávy a nabudili do další fáze hubnutí.
RODIČE UVĚDOMTE SI PROSÍM, ŽE HLAVNÍ TÍHA TRVALÉHO ÚČINKU LÉČBY A PŘEDEJITÍ MNOHA ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ V CELÉM DALŠÍM ŽIVOTĚ VAŠEHO DÍTĚTE JE VE VAŠICH RUKOU.

 

MUDr. Jiří Láznička
lékař DOL Bukovany

 

 Jídelní lístek - redukce váhy

Léčba dětí v Dětské odborné léčebně CH. G. Masarykové v Bukovanech

Následná léčba dětí v dětské odborné léčebně je velmi důležitým článkem v péči o chronicky nemocné děti, kterou se dosáhne zlepšení jejich zdravotního stavu bez vedlejších účinků dalších léků na organizmus dítěte, a to vlivem koncentrace všech ostatních léčebných metod
a opatření v klimaticky příznivém prostředí, s využitím přírodních léčivých zdrojů a při zachování léčebného farmakologického plánu stanoveného vysílajícími odborníky.
V Dětské odborné léčebně CH. G. Masarykové v Bukovanech léčíme děti s nemocemi dýchacích cest, alergickými nemocemi, asthma bronchiale, s poruchami imunity, kožními chorobami, poruchami metabolizmu, poruchami výživy – obezitou a podvýživou.
Do září roku 2020 bylo v Dětské léčebně v Bukovanech odléčeno cca 185 dětí. Jedná se o děti samotné, t.j. bez doprovodu, i děti se schváleným doprovodem. I u nás byl v tomto období, zatíženém koronavirovou pandemií, zaznamenán pokles počtu pacientů.
K léčbě dětí nabízíme klimatickou léčbu, t.j. pobyt v klimaticky příznivém prostředí
s vyloučením škodlivých klimatických faktorů. Ideálních klimatických podmínek je dosaženo polohou léčebny v malebné přírodě v blízkosti Orlické vodní nádrže s rozsáhlým okolním porostem smíšeného lesa.
Z léčebných metod nabízímevýplachy nosu, nosohltanu a kloktání, ke kterým používáme luhačovickou minerální vodu Vincentku
                                            inhalace Vincentky, t.j. léčebné vdechování vodních par s obsahem přírodního léčivého zdroje.                                                                                                                Míčkování – facilitační technika, kterou je relaxováno a protahováno svalstvo. Tato metoda reflektoricky ovlivňuje hladké svalstvo průdušek a tím podporuje vykašlávání.
Dechová gymnastika hrou na flétnu je výborným nácvikem prodlouženého dýchaní
k nácviku především bráničního dýchání a dechových pohybů dolního hrudníku.
Léčebná tělesná výchova je zaměřena na reedukaci dýchání. Je prováděna ve formě skupinového cvičení dětí na žíněnkách nebo gymnastických míčích.
Pobyt dětí v solné jeskyni pomáhá léčit horní a dolní cesty dýchací, podporuje činnost řasinkového epitelu dýchacích cest, pomáhá rozpouštět hleny, ulehčuje vykašlávání.
Mikrofilm soli usazený na kůži zvyšuje její prokrvení, hydrataci a zvláčňuje kůži, čímž se obnovuje její přirozená pružnost, odolnost a obranyschopnost při léčbě kožních onemocnění – dermatitidy a lupénky.  
Vibrogym - přístroj k léčbě dětí s obezitou.
Výsledky léčby u pacientů s chorobami respiračními, především asthma bronchiale, hodnotíme pomocí spirometrie a oxymetrie.
Nedílnou součástí léčby dětí je dietoterapie.
Strava pro děti je zajišťována 5x denně + druhá večeře. Řídí se zásadami racionální dětské vyživy s důrazem na pestrost stravy s dostatkem zeleniny a čerstvého ovoce s rovnoměrným rozložením dávek s přiměřeným energetickým obsahem během dne. Pro děti s potravinovými alergiemi je sestavován individuální jídelníček ve spolupráci s nutričním terapeutem,
který spočívá v eliminačních dietách, kdy jsou vynechávány potraviny, které u nich vyvolávají alergické projevy.
Psychoterapie a edukace spočívá v individuálním psychologickém přístupu k pacientům,
upevňování sebevědomí dětí, které je mnohdy vlivem chronického onemocnění značně sníženo a edukaci jejich doprovodu, praktickém zaučení v rehabilitačních technikách a seznámení se s podstatou choroby a se zdravým životním stylem.
Farmakoterapie, t.j. dlouhodobá medikamentózní léčba, závisí na diagnóze k léčbě a je indikována praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s odborníky příslušných oborů.
Pacient je se stanoveným léčebným plánem přijímán a tento plán je lékaři dětské léčebny respektován. Aktuální medikamentózní léčba se řídí monentálním zdravotním stavem pacienta. Léčba vždy odpovídá zásadám účelné farmakoterapie.
V léčebně jsou stanovena režimová opatření.
Režim dětského pacienta je systémově naplánován. Plán zahrnuje naordinované léčebné procedury, školní výuku i volný čas malého pacienta. Školní výuka probíhá během dopoledne
a týká se dětí ve věku povinné školní docházky. Předškoláci navštěvují mateřskou školu.
Po odpočinku v odpoledních hodinách následují další procedury dle denního plánu. Během celého dne probíhá klimatoterapie.
Řízená terénní chůze po okolí je volená tak, aby vycházky a výlety byly nejenom zajímavé, ale aby odpovídaly fyzické kondici dětského pacienta se zařazením prvků severské chůze – Nordig walking.
V léčebně je dodržován antialergický režim.
Výsledky léčby hodnotíme ve spolupráci s vysílajícími praktickými pediatry a na základě dlouhodobého sledování nemocnosti odléčených dětí můžeme konstatovat, že úspěšnost léčby spočívá v přeladění imunitního systému organizmu, zvýšení obranyschopnosti, poklesu četnosti akutních onemocnění, zkrácení doby jejich léčení, snížení spotřeby antibiotické léčby a další farmakoterapie, omezení komplikací základního onemocnění, omezení počtu nutných hospitalizací a tím vším zkvalitnění života chronicky nemocných dětí a jejich rovnocenné začlenění do kolektivu zdravých vrstevníků, včetně spotrovní aktivity.
V roce 2020, v době koronavirové pandemie, při dodržování stanovených přísných hygienických a protiepidemických opatřenní, jsme v léčebně nezaznamenali žádný akutní případ tohoto onemocnění. V jednom případě byl hygienickou stanicí vytrasován pacient
po kontaktu s nakaženým z domova, který byl bez akutních projevů onemocnění a následně byl propuštěn. Provedené testy, indikované krajskou hygienickou stanicí u všech pacientů, jejich doprovodů i personálu léčebny, byly negativní.
Těšíme se na spolupráci se všemi opět v roce 2021 i v dalším období a pevně doufáme,
že zájem dětských pacietů a jejich rodičů o léčbu u nás se vrátí na předchozí úroveň.
Uděláme všechno proto, aby tomu tak bylo a věříme v další úzkou spolupráci s praktickými pediatry.

MUDr. Josef Nebesař
lékař DOL Bukovany
Aktuality
21. června 2022 / Zveme na akci, kterou pořádáme ve spolupráci s Věznicí Příbram. Program i začátek akce upřesníme. Předešlá návštěva, byla pro dětské i dospělé diváky opravdu velice vyjímečná, měli jsme totiž možnost…
Více
1. června 2022 / Spolupráce mezi DOL Bukovany a Věznicí Příbram. Rádi bychom poděkovali Věznici Příbram za pomoc při úpravě rozsáhlé zámecké zahrady, kterou využívá DOL při klimatoterapii a dalších venkovních…
Více
1. června 2020 / Svůj svátek si děti v DOL Bukovanech užily, čekaly na ně soutěžní disciplíny, které prověřily nejenom jejich fyzickou kondici, ale i jemnou motoriku a další dovednosti.         
Více
16. dubna 2020 / likonoce v léčebně. Co vše jsme v léčebně stihli připravit? Dekorace z keramiky, nabarvit vajíčka, uplést pomlázky - pro děti velký oříšek, upéct a ozdobit mazance i perníčky. Maminky si ještě stihly…
Více