Z pohledu lékaře

Léčba dětí v Dětské odborné léčebně CH. G. Masarykové
v Bukovanech v roce 2020
Následná léčba dětí v dětské odborné léčebně je velmi důležitým článkem v péči o chronicky nemocné děti, kterou se dosáhne zlepšení jejich zdravotního stavu bez vedlejších účinků dalších léků na organizmus dítěte, a to vlivem koncentrace všech ostatních léčebných metod
a opatření v klimaticky příznivém prostředí, s využitím přírodních léčivých zdrojů a při zachování léčebného farmakologického plánu stanoveného vysílajícími odborníky.
V Dětské odborné léčebně CH. G. Masarykové v Bukovanech léčíme děti s nemocemi dýchacích cest, alergickými nemocemi, asthma bronchiale, s poruchami imunity, kožními chorobami, poruchami metabolizmu, poruchami výživy – obezitou a podvýživou.
Do září roku 2020 bylo v Dětské léčebně v Bukovanech odléčeno cca 185 dětí. Jedná se o děti samotné, t.j. bez doprovodu, i děti se schváleným doprovodem. I u nás byl v tomto období, zatíženém koronavirovou pandemií, zaznamenán pokles počtu pacientů.
K léčbě dětí nabízíme klimatickou léčbu, t.j. pobyt v klimaticky příznivém prostředí
s vyloučením škodlivých klimatických faktorů. Ideálních klimatických podmínek je dosaženo polohou léčebny v malebné přírodě v blízkosti Orlické vodní nádrže s rozsáhlým okolním porostem smíšeného lesa.
Z léčebných metod nabízímevýplachy nosu, nosohltanu a kloktání, ke kterým používáme luhačovickou minerální vodu Vincentku
                                            inhalace Vincentky, t.j. léčebné vdechování vodních par s obsahem přírodního léčivého zdroje.                                                                                                                Míčkování – facilitační technika, kterou je relaxováno a protahováno svalstvo. Tato metoda reflektoricky ovlivňuje hladké svalstvo průdušek a tím podporuje vykašlávání.
Dechová gymnastika hrou na flétnu je výborným nácvikem prodlouženého dýchaní
k nácviku především bráničního dýchání a dechových pohybů dolního hrudníku.
Léčebná tělesná výchova je zaměřena na reedukaci dýchání. Je prováděna ve formě skupinového cvičení dětí na žíněnkách nebo gymnastických míčích.
Pobyt dětí v solné jeskyni pomáhá léčit horní a dolní cesty dýchací, podporuje činnost řasinkového epitelu dýchacích cest, pomáhá rozpouštět hleny, ulehčuje vykašlávání.
Mikrofilm soli usazený na kůži zvyšuje její prokrvení, hydrataci a zvláčňuje kůži, čímž se obnovuje její přirozená pružnost, odolnost a obranyschopnost při léčbě kožních onemocnění – dermatitidy a lupénky.  
Vibrogym - přístroj k léčbě dětí s obezitou.
Výsledky léčby u pacientů s chorobami respiračními, především asthma bronchiale, hodnotíme pomocí spirometrie a oxymetrie.
Nedílnou součástí léčby dětí je dietoterapie.
Strava pro děti je zajišťována 5x denně + druhá večeře. Řídí se zásadami racionální dětské vyživy s důrazem na pestrost stravy s dostatkem zeleniny a čerstvého ovoce s rovnoměrným rozložením dávek s přiměřeným energetickým obsahem během dne. Pro děti s potravinovými alergiemi je sestavován individuální jídelníček ve spolupráci s nutričním terapeutem,
který spočívá v eliminačních dietách, kdy jsou vynechávány potraviny, které u nich vyvolávají alergické projevy.
Psychoterapie a edukace spočívá v individuálním psychologickém přístupu k pacientům,
upevňování sebevědomí dětí, které je mnohdy vlivem chronického onemocnění značně sníženo a edukaci jejich doprovodu, praktickém zaučení v rehabilitačních technikách a seznámení se s podstatou choroby a se zdravým životním stylem.
Farmakoterapie, t.j. dlouhodobá medikamentózní léčba, závisí na diagnóze k léčbě a je indikována praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s odborníky příslušných oborů.
Pacient je se stanoveným léčebným plánem přijímán a tento plán je lékaři dětské léčebny respektován. Aktuální medikamentózní léčba se řídí monentálním zdravotním stavem pacienta. Léčba vždy odpovídá zásadám účelné farmakoterapie.
V léčebně jsou stanovena režimová opatření.
Režim dětského pacienta je sytémově naplánován. Plán zahrnuje naordinované léčebné procedury, školní výuku i volný čas malého pacienta. Školní výuka probíhá během dopoledne
a týká se dětí ve věku povinné školní docházky. Předškoláci navštěvují mateřskou školu.
Po odpočinku v odpoledních hodinách následují další procedury dle denního plánu. Během celého dne probíhá klimatoterapie.
Řízená terénní chůze po okolí je volená tak, aby vycházky a výlety byly nejenom zajímavé, ale aby odpovídaly fyzické kondici dětského pacienta se zařazením prvků severské chůze – Nordig walking.
V léčebně je dodržován antialergický režim.
Výsledky léčby hodnotíme ve spolupráci s vysílajícími praktickými pediatry a na základě dlouhodobého sledování nemocnosti odléčených dětí můžeme konstatovat, že úspěšnost léčby spočívá v přeladění imunitního systému organizmu, zvýšení obranyschopnosti, poklesu četnosti akutních onemocnění, zkrácení doby jejich léčení, snížení spotřeby antibiotické léčby a další farmakoterapie, omezení komplikací základního onemocnění, omezení počtu nutných hospitalizací a tím vším zkvalitnění života chronicky nemocných dětí a jejich rovnocenné začlenění do kolektivu zdravých vrstevníků, včetně spotrovní aktivity.
V roce 2020, v době koronavirové pandemie, při dodržování stanovených přísných hygienických a protiepidemických opatřenní, jsme v léčebně nezaznamenali žádný akutní případ tohoto onemocnění. V jednom případě byl hygienickou stanicí vytrasován pacient
po kontaktu s nakaženým z domova, který byl bez akutních projevů onemocnění a následně byl propuštěn. Provedené testy, indikované krajskou hygienickou stanicí u všech pacietů, jejich doprovodů i personálu léčebny, byly negativní.
Těšíme se na spolupráci se všemi opět v roce 2021 i v dalším období a pevně doufáme,
že zájem dětských pacietů a jejich rodičů o léčbu u nás se vrátí na předchozí úroveň.
Uděláme všechno proto, aby tomu tak bylo a věříme v další úzkou spolupráci s praktickými pediatry.

MUDr. Josef Nebesař
lékař DOL Bukovany
Aktuality
16. dubna 2020 / likonoce v léčebně. Co vše jsme v léčebně stihli připravit? Dekorace z keramiky, nabarvit vajíčka, uplést pomlázky - pro děti velký oříšek, upéct a ozdobit mazance i perníčky. Maminky si ještě stihly…
Více
31. ledna 2020 / Vyrobit si svoje mýdlo děti opravdu baví. Jak bude mýdlo vypadat je jen na nich samotných - motiv, tvar i zdobení nechává pracovník pouze na jejich fantazii.
Více
12. listopadu 2019 / Stačí mít mouku, vejce, med, cukr a perníkové koření, všechno pořádně zamíchat a udělat těsto.  Takové perníčky jako od babičky kuchyně léčebny upekla. No a pak přišlo na zdobení, které děti bavilo a…
Více
29. října 2019 / Děkujeme zaměstnancům Věznice Příbram za další překvapení pro děti v Bukovanech. Opět nám předali roztomilé herní věci. Rádi jsme dovybavili pavilon pro rodiče s dětmi hračkami a hermími prvky. Zde…
Více