ZŠ a MŠ při léčebně

ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÁ ŠKOLA,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A  MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM IV
příspěvková organizace
261 02 Příbram IV, Pod Šachtami 335

odloučené pracoviště:
  ZŠ a MŠ při DOL Bukovany 1
262  72  Březnice

Učitelský sbor :
ředitel Odborného učiliště, Praktické školy, Základní školy a Mateřské školy Příbram IV, Pod Šachtami 335 :
Mgr. Pavel Bartl

zástupce ředitele :
Mgr. Stanislav Jankovský

učitelé odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ při DOL Bukovany:
Bc. Drahomíra Pojerová
 Lenka Bučilová
Naděžda Slavíková

tel.: 734 552 109,  e-mail: zsbukovany1@seznam.cz

 

Základní škola   

      Budova  základní školy se nachází v areálu léčebny. Ve škole vyučujeme žáky 1.- 9. ročníku základní školy. V rozvrhu 2. stupně jsou zařazeny všechny předměty kromě výchov. Na 1. stupni  mají výchovy spíše relaxační charakter. Přizpůsobujeme se léčebnému režimu. Žákům ZŠ praktické a ZŠ speciální, žákům středních škol umístěných v léčebně poskytujeme individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Žáci jsou vyučováni podle školních vzdělávacích programů svých kmenových škol. Žádáme kmenovou školu žáka o zaslání plánu učiva na dobu pobytu dítěte v léčebně. Výuka je realizována formou malotřídní školy  v rozsahu zpravidla 17 hodin týdně při respektování individuálního přístupu ke každému dítěti. Naším cílem je návaznost na učivo kmenové školy, aby se žák po návratu  z léčebny mohl, pokud možno, bez problémů zařadit do výuky. Rodičům nabízíme také možnost školu navštívit, prohlédnout si naše učebny a  sdělit nám mnohdy cenné informace a přání vztahující se k  dítěti. O práci  dítěte ve škole je možno se informovat v průběhu pobytu telefonicky, e-mailem. Při skončení pobytu zasíláme kmenové škole slovní hodnocení práce žáka v naší škole, přehled klasifikace a informace o probraném učivu.

Školní rok 2016 / 2017 – akce ZŠ a MŠ při DOL Bukovany

Přednosti naší školy                            
Cíl: ,,S důvěrou na léčení,bez obav zpátky do kmenové školy"
- individuální péče o každého žáka 
- škola rodinného typu výuka podle školního vzdělávacího programu kmenové školy žáka
- návaznost školní práce na práci školy kmenové
- vybavenost - mnoha typy učebnic, pracovních  sešitů,  encyklopedií
- navození pocitu bezpečí a důvěry v novém prostředí
- výuka anglického, ruského, francouzského a německého jazyka
- počítačová učebna, využití internetu
- exkurze na zajímavá místa v okolí
- blokové vyučování
- možnost využít telefonické a e-mailové konzultace s učiteli 


Důležité ! 
Prosíme vezměte s sebou: potřebné učebnice, pracovní sešity, sešity, žákovskou knížku, psací potřeby, lepidlo, pastelky, potřeby na rýsování a jiné školní pomůcky (barevné papíry, čtvrtky).
Pečlivě vyplněný dotazník zákonnými zástupci dítěte a souhlasy  předejte naší škole při nástupu do léčebny.
 
                                                                                                                                     Dotazník pro rodiče
                                                                                                                                         (ke stažení zde)

                                                                                                                              Dotazník pro kmenovou školu
                                                                                                                                           (ke stažení zde)
Dotazník pro kmenovou školu předejte třídnímu učiteli a požádejte o pečlivé vyplnění a zaslání naší škole nebo předejte při nástupu do léčebny. Rodiče, navštivte naši školu při zahájení a ukončení pobytu, seznámíme vás s hodnocením práce vašeho dítěte v naší škole.
Přejeme Vám i Vašim dětem radostné  a poklidné přípravy na pobyt v léčebně.

Mateřská škola

   

        Naše mateřská škola je vybavena novým nábytkem, dětskými koutky - obchod, kuchyňka a kadeřnictví, relaxačním bazénem s kuličkami, dostatkem hraček a pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole při Dětské odborné léčebně Ch.G. Masarykové v Bukovanech, je zaměřen na adaptaci dětí v novém prostředí, kolektivu a na získání vztahu k přírodě s prvky z oblasti ekologie, výchově ke zdraví, ručním činnostem a výtvarné výchově. Děti si zhotoví mnoho výrobků, které si odvezou domů a věříme, že jim budou příjemnou vzpomínkou na pobyt v mateřské škole. Při práci s dětmi respektujeme osobnost každého dítěte, upřednostňujeme jeho zájmy a  navazujeme na úroveň jeho schopností.  Mateřská škola je především pro děti bez doprovodu, rodiče s dětmi mohou využít mateřskou školu po vzájemné dohodě s paní učitelkou. Přednostně jsou přijímáni předškoláci. Důležitým prvkem léčebného programu je klimatoterapie (pobyt na čerstvém vzduchu), která se odráží i ve výchovně vzdělávací činnosti. Převážná část plněných úkolů je cílena tímto směrem – maximální využití pobytu na čerstvém vzduchu. Mateřská škola využívá k pobytu venku, hrám i sportovnímu vyžití dětí velké a krásné zahrady léčebny i jejího okolí. Poloha školy nabízí realizaci prvků ekologické výchovy a zdravého životního stylu. Zahrada i okolí je využíváno pro naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu. Dětem s vadami výslovnosti je poskytována péče v rozvoji komunikačních dovedností. V průběhu roku prožíváme s dětmi oslavy tradičních svátků roku, velkou pozornost věnujeme připomenutí svátků a narozenin těch dětí, jejichž datum oslavy připadl na dobu pobytu v léčebně. Děti také využívají návštěvy solné jeskyně přímo v areálu Dětské odborné léčebny.
Na své dítě se rodiče mohou telefonicky informovat přímo u paní učitelky MŠ:
Naďa Slavíková, tel.: 721 953 202

                                      
Důležité ! 
Prosíme vezměte s sebou:

 1. příspěvek ve výši 50,-Kč (tento příspěvek je stanovený jako vstupní poplatek do MŠ a bude použitý  při pracovních a jiných činnostech během pobytu dítěte v MŠ (výrobky, pečení, drobné odměny aj.)
   
 2. pokud možno kreslící materiál  (10 čtvrtek, krepový papír, pastelky, lepidlo)
   
  Rodiče, navštivte naši mateřskou školu při zahájení a ukončení pobytu, seznámíme vás s hodnocením práce vašeho dítěte v naší škole.   Pečlivě vyplněný dotazník zákonnými zástupci dítěte a souhlasy  předejte naší škole při nástupu do léčebny. 
    
                                                                                                                           Dotazník pro mateřskou školu
                                                                                                                                        (ke stažení zde)

  Veškerou dokumentaci do škol mají kmenové  školy zasílat na email naší školy:  zrzs@ouu.pb.cz  

  Přejeme Vám i Vašim dětem radostné
  a poklidné přípravy na pobyt v léčebně

ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÁ ŠKOLA,
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A  MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM IV
příspěvková organizace
261 02 Příbram IV, Pod Šachtami 335
odloučené pracoviště:
  ZŠ a MŠ při DOL Bukovany 1
262  72  Březnice
tel.: 734 552 109, e-mail: zsbukovany1@seznam.cz
  ___________________________________________

FOTO Z AKCÍ ZŠ a MŠ 
(foto: archiv ZŠ a MŠ)
Kliknutím na fotografii se zobrazí celá alba fotek.

   

Aktuality
29. června 2017 / XI. Zámecká slavnost v Dětské odborné léčebně potěšila děti i dospělé!         Opět je jeden příjemný den již minulostí.  Tradiční slavnost v zámeckém prostředí dětské léčebny připravila malým i…
Více
5. dubna 2017 / Mnohdy se kolem nás dějí drobné události. Jsou téměř nepovšimnuty. Přitom přinášejí radost a užitek. A nejde přitom o náhlé hnutí mysli, udělat dobrý skutek pro někoho jiného. Bezesporu mezi takové…
Více
18. března 2017 / Povídání o Japonsku od pana RNDr. Vladimíra Kopeckého Jr., PhD. bylo velmi poutavé, poučné a milé. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. Navíc kdo chtěl ochutnal i japonské čaje a děti dostaly malé…
Více
28. prosince 2016 / 27.12.  se sešli v restauraci v obci Lety mistři šipkaři na Vánoční šipkový turnaj. Tak jako v létě se rozhodli hlavní organizátoři turnaje p. Richard Šotek a p. Milan Dvořák z klubu ,,Podprouďáci…
Více