replica Rolex Rolex replica watch Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové | Léčebna Bukovany

ZŠ a MŠ při léčebně

ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÁ ŠKOLA,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A  MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM IV
příspěvková organizace
Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram

odloučené pracoviště:
  ZŠ a MŠ při DOL Bukovany 1
262  72  Březnice

Učitelský sbor :
ředitelka Odborného učiliště, Praktické školy, Základní školy a Mateřské školy Příbram IV, Pod Šachtami 335:
Mgr. Pavlína Caisová

učitelé odloučeného pracoviště ZŠ při DOL Bukovany:
Bc. Drahomíra Pojerová, Jitka Bambasová - asistent pedagoga

                                                                                                        učitelé odloučeného pracoviště MŠ při DOL Bukovany:                                                                                                          Naděžda Slavíková

tel.: 734 552 109,  e-mail: zsbukovany1@seznam.cz

 

Základní škola   

      Budova  základní školy se nachází v areálu léčebny. Ve škole vyučujeme žáky 1.- 9. ročníku základní školy. V rozvrhu 2. stupně jsou zařazeny všechny předměty kromě výchov. Na 1. stupni  mají výchovy spíše relaxační charakter. Hlavní důraz se klade na splnění plánů učiva českého jazyka a matematiky kmenové školy. Přizpůsobujeme se léčebnému režimu. Žákům ZŠ praktické a ZŠ speciální, žákům středních škol umístěných v léčebně poskytujeme individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Žáci jsou vyučováni podle školních vzdělávacích programů svých kmenových škol. Žádáme kmenovou školu žáka o zaslání plánu učiva na dobu pobytu dítěte v léčebně. Výuka je realizována formou malotřídní školy  v rozsahu zpravidla 17 hodin týdně při respektování individuálního přístupu ke každému dítěti. Naším cílem je návaznost na učivo kmenové školy, aby se žák po návratu  z léčebny mohl, pokud možno, bez problémů zařadit do výuky. Rodičům nabízíme také možnost školu navštívit, prohlédnout si naše učebny a  sdělit nám mnohdy cenné informace a přání vztahující se k  dítěti. O práci  dítěte ve škole je možno se informovat v průběhu pobytu telefonicky, e-mailem. Při skončení pobytu zasíláme kmenové škole slovní hodnocení práce žáka v naší škole, přehled klasifikace a informace o probraném učivu.

 

      Školní rok 2022 / 2023 - akce ZŠ a MŠ

Školní vzdělávací program ZŠ při DOL Bukovany
Školní vzdělávací program MŠ při DOL Bukovany
 

 

                            Přednosti naší školy                            
Cíl: ,,S důvěrou na léčení, bez obav zpátky do kmenové školy"
- individuální péče o každého žáka 
- škola rodinného typu, výuka podle školního vzdělávacího programu kmenové školy žáka
- návaznost školní práce na práci školy kmenové
- vybavenost - mnoha typy učebnic, pracovních  sešitů, encyklopedií
- navození pocitu bezpečí a důvěry v novém prostředí
- počítačová učebna, využití internetu
- exkurze na zajímavá místa v okolí
- blokové vyučování
- možnost využít telefonické a e-mailové konzultace s učiteli 


Důležité ! 
Prosíme vezměte s sebou: potřebné učebnice, pracovní sešity, sešity, žákovskou knížku, psací potřeby, lepidlo, pastelky, potřeby na rýsování a jiné školní pomůcky (barevné papíry, čtvrtky).
Pečlivě vyplněný dotazník zákonnými zástupci dítěte a souhlasy  předejte naší škole při nástupu do léčebny.

 Dotazník pro rodiče
 (ke stažení zde)

                                                                                                                              Dotazník pro kmenovou školu
                                                                                                                                           (ke stažení zde)

                                                                                                                                    Školní řád  ZŠ Bukovany

                                                                                                                                          

                                                                                                                                    Školní řád  MŠ Bukovany

                                                                                                                                            


Dotazník pro kmenovou školu předejte třídnímu učiteli a požádejte o pečlivé vyplnění a zaslání naší škole nebo předejte při nástupu do léčebny. Rodiče, navštivte naši školu při zahájení a ukončení pobytu, seznámíme vás s hodnocením práce vašeho dítěte v naší škole.
Přejeme Vám i Vašim dětem radostné a poklidné přípravy na pobyt v léčebně.

Mateřská škola

   

        Naše mateřská škola je vybavena novým nábytkem, dětskými koutky - obchod, kuchyňka a kadeřnictví, dostatkem hraček a pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole při Dětské odborné léčebně Ch.G. Masarykové v Bukovanech, je zaměřen na adaptaci dětí v novém prostředí, kolektivu a na získání vztahu k přírodě s prvky z oblasti ekologie, výchově ke zdraví, ručním činnostem a výtvarné výchově. Děti si zhotoví mnoho výrobků, které si odvezou domů a věříme, že jim budou příjemnou vzpomínkou na pobyt v mateřské škole. Při práci s dětmi respektujeme osobnost každého dítěte, upřednostňujeme jeho zájmy a  navazujeme na úroveň jeho schopností.  Mateřská škola je především pro děti bez doprovodu, rodiče s dětmi mohou využít mateřskou školu po vzájemné dohodě s paní učitelkou. Přednostně jsou přijímáni předškoláci. Důležitým prvkem léčebného programu je klimatoterapie (pobyt na čerstvém vzduchu), která se odráží i ve výchovně vzdělávací činnosti. Převážná část plněných úkolů je cílena tímto směrem – maximální využití pobytu na čerstvém vzduchu. Mateřská škola využívá k pobytu venku, hrám i sportovnímu vyžití dětí velké a krásné zahrady léčebny i jejího okolí. Poloha školy nabízí realizaci prvků ekologické výchovy a zdravého životního stylu. Zahrada i okolí je využíváno pro naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu. Dětem s vadami výslovnosti je poskytována péče v rozvoji komunikačních dovedností. V průběhu roku prožíváme s dětmi oslavy tradičních svátků roku, velkou pozornost věnujeme připomenutí svátků a narozenin těch dětí, jejichž datum oslavy připadl na dobu pobytu v léčebně. Děti také využívají návštěvy solné jeskyně přímo v areálu Dětské odborné léčebny.
Na své dítě se rodiče mohou telefonicky informovat přímo u paní učitelky MŠ:
Naďa Slavíková, tel.: 721 953 202

                                      
Důležité ! 
Prosíme vezměte s sebou:

- příspěvek ve výši 100,-Kč (tento příspěvek je stanovený jako vstupní poplatek do MŠ a bude použitý při pracovních a jiných činnostech během pobytu dítěte v MŠ (výrobky, pečení, drobné odměny aj.)

- pokud možno kreslící materiál (10 čtvrtek, krepový papír, pastelky, lepidlo) 

Rodiče, navštivte naši mateřskou školu při zahájení a ukončení pobytu, seznámíme vás s hodnocením práce vašeho dítěte v naší škole. Pečlivě vyplněný dotazník zákonnými zástupci dítěte a souhlasy  předejte naší škole při nástupu do léčebny. 

  

Dotazník pro mateřskou školu - informovaný souhlas 

Dotazník pro mateřskou školu - informace o dítěti

 


                                                  Veškerou dokumentaci do škol mají kmenové  školy zasílat na email naší školy:  zsbukovany1@seznam.cz  

                                                                               Přejeme Vám i Vašim dětem radostné a poklidné přípravy na pobyt v léčebně

 

ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÁ ŠKOLA,
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A  MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM IV
příspěvková organizace
Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram
odloučené pracoviště:
  ZŠ a MŠ při DOL Bukovany 1
262  72  Březnice
tel.: 734 552 109, e-mail: zsbukovany1@seznam.cz
  ___________________________________________

FOTO Z  ČINNOSTÍ ZŠ a MŠ 
(foto: archiv ZŠ a MŠ)
Kliknutím na fotografii se zobrazí celá alba fotek.


       
     
Aktuality
21. června 2022 / Zveme na akci, kterou pořádáme ve spolupráci s Věznicí Příbram. Program i začátek akce upřesníme. Předešlá návštěva, byla pro dětské i dospělé diváky opravdu velice vyjímečná, měli jsme totiž možnost…
Více
1. června 2022 / Spolupráce mezi DOL Bukovany a Věznicí Příbram. Rádi bychom poděkovali Věznici Příbram za pomoc při úpravě rozsáhlé zámecké zahrady, kterou využívá DOL při klimatoterapii a dalších venkovních…
Více
1. června 2020 / Svůj svátek si děti v DOL Bukovanech užily, čekaly na ně soutěžní disciplíny, které prověřily nejenom jejich fyzickou kondici, ale i jemnou motoriku a další dovednosti.         
Více
16. dubna 2020 / likonoce v léčebně. Co vše jsme v léčebně stihli připravit? Dekorace z keramiky, nabarvit vajíčka, uplést pomlázky - pro děti velký oříšek, upéct a ozdobit mazance i perníčky. Maminky si ještě stihly…
Více